Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie było przeprowadzone dokładnie, z wyjaśnieniem dodatkowych zagadnień i szczególową odpowiedzią na zadawane pytania/problemy. Anna Dąbek, Politec...
Zobacz inne opinie

Fundusze dla firm

Jak pokazały poprzednie lata, fundusze z UE stanowią szansę dla rozwoju przedsiębiorstw, jednakże jednym z największych problemów w pozyskiwaniu dotacji europejskich jest nie tylko informacja, gdzie i na co można pozyskać środki, ale przede wszystkim niezwykle skomplikowana struktura wniosków aplikacyjnych.
Zespół Ekspertów EUROPOINT, pragnąc wesprzeć Państwa w realizacji celów rozwojowych dla przedsiębiorstwa, w standardzie usługi doradczej, zweryfikuje kwalifikowalność Państwa przedsięwzięcia do funduszy UE i opracuje wniosek aplikacyjny.


Oferta wsparcia Zespołu Ekspertów Europoint w kontekście możliwych projektów w perspektywie 2014-2020:

 • Energooszczędna Firma – jednym z priorytetów strategii Europa 2020 jest zmniejszenie energochłonności gospodarki i zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).
  Tak określone priorytety, znajdują odzwierciedlenie w możliwości otrzymania dotacji na działania mające na celu m.in.:
  - Zwiększenie Efektywności Energetycznej Budynków, o które przedsiębiorstwa opierają swoją działalność (np. termomodernizacje, zmiana oświetlenia na energooszczędne)
  - Wymiany urządzeń, na maszyny, które mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko, w tym np. poprzez zmniejszenie poboru energii, zmniejszenie ilości odpadów, zmniejszenie zużycia substancji szkodliwych dla środowiska
  - Zastosowania OZE w procesie produkcji/świadczenia usług przedsiębiorstwa, w tym np. kolektory słoneczne, biomasa, pompy ciepła, fotowoltaika.
 • Innowacje dla Biznesu – wdrażanie innowacji na rynek, stanowi jeden z priorytetów okresu programowania 2014-2020, gdyż współczesna gospodarka wymaga ciągłego podnoszenia jakości i stosowania najnowszych rozwiązań, tak aby produkty/usługi świadczone na rynku były konkurencyjne, nie tylko w skali kraju, ale także UE i rynków całego świata.
  Rozwiązania innowacyjne to z jednej strony efekt ciągłego ulepszania produktów/świadczonych usług, z drugiej zaś strony transferu najnowszej wiedzy do przedsiębiorstw, w tym m.in. w oparciu o:
  - Projekty badawcze, w tym projekty przedsiębiorstw, oraz wspólne programy badawcze z jednostkami naukowymi
  - Zakup i Wdrożenie Najnowszych technologii, jako element transferu wiedzy do gospodarki
 • Partnerstwo dla Innowacji – w wielu konkursach adresowanych do przedsiębiorstw, wymogiem będzie współpraca z jednostką naukową. Dlatego też w oparciu o doświadczenia z realizowanych projektów, w tym adresowanych do pracowników naukowych z terenu całej Polski, nasz Zespół może wesprzeć Państwa w:
  - Procesie doboru adekwatnej dla Państwa branży i zakresu projektu, jednostki naukowej
  - Nawiązaniu partnerstwa, wraz z zawarciem stosownej umowy lub listu intencyjnego
  - Opracowania wniosku aplikacyjnego, dla wspólnego przedsięwzięcia (programu badawczego, który zakończy się wdrożeniem), z udziałem jednostki naukowej.
 • Rozwój Kadr – gospodarka oparta na wiedzy, wymaga wiedzy i wciąż nowych kompetencji. W kontekście dynamicznych zmian rynkowych, sposobów świadczenia usług, procesów produkcji, skutecznych sposobów marketingu i sprzedaży, Państwa pracownicy muszą nieustannie podnosić kompetencje.
  W nowym okresie finansowania 2014-2020 zmienia się model finansowania szkoleń. Umożliwi to Państwu wybór szkoleń z oferty szkoleniowej podmiotów wpisanych do ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). EUROPOINT spełnia niezbędne kryteria umożliwiające wpis do RUR, co mamy nadzieję od 2015 umożliwi Państwu otrzymanie dofinansowania na szkolenia z naszej oferty, zgodne z priorytetami i poszczególnych regionów. Możliwym też będzie opracowanie na Państwa życzenie projektu zamkniętego, na który mogą zyskać Państwo akceptację do dofinansowania.


Z naszych doświadczeń, we współpracy z klientami wynika, iż jednym z największych problemów w pozyskiwaniu dotacji europejskich jest niezwykle skomplikowana procedura opracowywania i składania wniosków o dofinansowanie.
Szereg dokumentów, których prawidłowe wypełnienie wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania środków europejskich często stanowią niemożliwą dla wielu do pokonania barierę. Nasi specjaliści ds. pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej dzięki wieloletniemu doświadczeniu mogą znacząco ułatwić proces pozyskiwania środków unijnych, przeprowadzając po kolei przez każdy etap procedury i doradzając najbardziej korzystne rozwiązania.
Gwarantem jakości usług świadczonych przez Ekspertów EUROPOINT, jest ponad 160 mln zł dotacji europejskich pozyskanych dla naszych dotychczasowych klientów.

Zapraszamy, zatem do współpracy.

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł