Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie było przygotowane profesjonalnie z praktyczną znajomością zagadnienia. Ewa Różańska, Politechnika Krakowska, październik 2019...
Zobacz inne opinie

O Funduszach

Pozyskiwanie dotacji unijnych z funduszy europejskich na realizowany projekt pozwala podnieść jakość świadczonych usług, czy w znaczny sposób zdynamizować rozwój Państwa instytucji.

Zespół Ekspertów Europoint dzięki swojemu doświadczeniu ma wszystkie niezbędne narzędzia do przeprowadzenia Państwa przez cały proces pozyskiwania i rozliczania dotacji z funduszy unijnych.
Nasi Eksperci usługi związane z pozyskiwaniem, pilotowaniem i rozliczeniami dotacji europejskich oferują zarówno dla uczelni, biznesu, sektora publicznego jak i organizacji NGO. Wśród każdej z wymienionych grup mamy wielu zadowolonych z naszych usług klientów.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020, oznacza dla Polski ostatni tak duży budżet wynoszący 82,5 mld EUR, stanowiący 23% ogólnej puli dla UE na najbliższe 7 lat.
Beneficjenci, będą mogli się ubiegać o środki w ramach konkursów ogłaszanych w kontekście zatwierdzanych właśnie krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych.

Priorytety Polski i UE na najbliższy okres programowania są skoncentrowane, wokół kliku kluczowych kwestii, co przedstawiono poniżej:

Źródło: Ministerstwo infrastruktury i RozwojuProgramy krajowe
- poniżej przedstawiono podział środków na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Źródło: Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju

 

Programy regionalne - jeszcze większą pulę środków niż dotychczas, otrzyma do dyspozycji 16 regionów – poniżej przedstawiono mapę prezentującą alokację dla poszczególnych regionów Polski.

Źródło: Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju

Jednym z największych problemów w pozyskiwaniu dotacji europejskich jest niezwykle skomplikowana procedura składania wniosków.
Szereg dokumentów, których prawidłowe wypełnienie wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania środków europejskich często stanowią niemożliwą dla wielu do pokonania barierę. Nasi specjaliści ds. pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej dzięki wieloletniemu doświadczeniu mogą znacząco ułatwić proces pozyskiwania środków unijnych, przeprowadzając po kolei z przez każdy etap procedury i doradzając najbardziej korzystne rozwiązania.
Gwarantem jakości usług świadczonych przez naszych ekspertó jest ponad 150 mln zł dotacji europejskich pozyskanych dla naszych dotychczasowych klientów.

Zapraszamy do współpracy!

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł